πράσινο

πράσινο

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

Τι μαθαίνουν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο, τα οποία οι γονείς δεν μπορούν να αναγνωρίσουν εύκολα.

   Πολλές φορές έχουμε τονίσει τη σπουδαιότητα της προσχολικής αγωγής, το πόσο σημαντικό είναι να πηγαίνουν τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο, όχι απλώς για να περνάνε την ώρα τους αλλά για να αναπτύξουν ολόπλευρα την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα τους.

                                                                 Αποτέλεσμα εικόνας για kindergarten

Είναι χιλιάδες οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρο σ' αυτές τις 5 ή 8 ώρες που βρίσκονται τα παιδιά στο χώρο του σχολείου. Πέρα από το καθημερινό παιδαγωγικό πρόγραμμα με τους στόχους και τις δραστηριότητες που καλούνται να εφαρμόσουν τα παιδιά και οι Νηπιαγωγοί, υπάρχουν δεξιότητες και αξίες που καλλιεργούνται στο χαρακτήρα των παιδιών που δεν εντοπίζονται αυτόματα, αλλά χρειάζεται χρόνος, κατανόηση και υπομονή μέχρι να βγουν στην επιφάνεια.
Κάποιες από αυτές είναι:

 • Είσαι σημαντικός για μένα. (Ο σεβασμός του άλλου). Αυτό οδηγεί σε αμοιβαία κατανόηση και ανάπτυξη υπεύθυνης συμπεριφοράς.
 • Έχω ενδιαφέροντα. (Κεντρικός άξονας μάθησης). Όταν παίρνουμε στα σοβαρά τα ενδιαφέροντά τους, τα παιδιά είναι ευτυχισμένα για τις ανακαλύψεις τους.
 • Καταλαβαίνω. (Τρόποι μάθησης στο Νηπιαγωγείο). Τα νήπια μαθαίνουν ολιστικά, βιωματικά.
 • Είμαι ικανός να το κάνω. (Ανεξαρτητοποίηση).
 • Θέλω να ξέρω. (Περιέργεια). Όταν τα νήπια είναι περίεργα, είναι παντοδύναμα.(Κεντρικός άξονας της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου- κεντρίζουμε το ενδιαφέρον των παιδιών για τον κόσμο, τα φαινόμενα, τη ζωή γενικότερα).
 • Πιστεύω στον εαυτό μου. (Αυτοπεποίθηση). Ενδυναμώνει τα παιδιά και τους δίνει κίνητρα. 
 • Έχω μια ιδέα. (Ανάπτυξη και έκφραση ιδεών των παιδιών). Παίρνουν πρωτοβουλίες,εφευρίσκουν λύσεις σε καταστάσεις προβληματισμού,αναπτύσσουν την εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητά τους.
 • Θέλω να κάνω αυτό.(Ανάγκες και ενδιαφέροντα των παιδιών).Μέσα από το παιχνίδι που τους ευχαριστεί αναπτύσσουν σημαντικές δεξιότητες.
 • Ανήκω. (Η αίσθηση του ανήκειν). Δημιουργούνται φιλίες, γίνονται συμβιβασμοί, παίρνονται από κοινού αποφάσεις.
 • Έχω κάτι να πω. (Ικανότητα επικοινωνίας και έκφρασης μέσω της γλώσσας).
 • Έχω μία δουλειά. (Ανάληψη ευθυνών).
 • Πρέπει να σε γνωρίσω. (Ο σεβασμός του διαφορετικού και η αρμονική συμβίωση.)

Συνοψίζοντας, τα στοιχεία που είναι σημαντικό να αναπτυχθούν στο Νηπιαγωγείο είναι:

 • Η οικοδόμηση μίας εικόνας του εαυτού και της ομάδας γεμάτη γνώση και αυτοπεποίθηση.
 • Η εδραίωση κριτικής σκέψης, που να είναι ανοιχτή στους άλλους, ανοιχτή στην αμφιβολία, ανοιχτή στην αποδοχή του λάθους και της αβεβαιότητας.
 • Η καλλιέργεια των ικανοτήτων όλων των παιδιών να παρατηρούν , να συλλέγουν στοιχεία και να ερμηνεύουν.
Πώς βοηθάμε τα παιδιά να πετύχουν όλα αυτά;

 • Με ενθάρρυνση.
 • Με καθοδήγηση.
 • Με επιβράβευση.
 • Με επεξεργασία και καλλιέργεια δεξιοτήτων.
 • Με προστασία.
 • Με επικοινωνία.
 • Με συμβουλευτική και όχι επίκριση.
 • Και τέλος με την ακοή. Ακούμε προσεχτικά αυτά που έχουν να μας πουν τα παιδιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας