πράσινο

πράσινο

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Διαθεματική προσέγγιση: "Τα Ζώα των πάγων", Μέρος ΣΤ' (Γλώσσα)

Αποτέλεσμα εικόνας για ζωα των παγων καρτουν Η κατανόηση και η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου είναι η δομή του προγράμματος της γλώσσας στο Νηπιαγωγείο. Την καλλιέργεια αυτών των τεσσάρων δεξιοτήτων καλείται να ενθαρρύνει ο εκπαιδευτικός στην τάξη. Μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες πάνω στο θέμα "Ζώα που ζουν στους πάγους" θέτει στόχους κατά τους οποίους τα παιδιά:

  • Αντιλαμβάνονται διαισθητικά τις περιστάσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται διαφορετικά είδη κειμένων.
  • Διατυπώνουν προκαταρκτικές υποθέσεις για το υπό ανάγνωση κείμενο.
  • Κατανοούν φθόγγους και φωνήματα στην ελληνική.
  • Συνειδητοποιούν τη σχέση μεταξύ φωνήματος και γραφήματος. 
  • Χρησιμοποιούν μέσα γραφής ή γράφουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και χρησιμοποιούν το ποντίκι. 
  • Συνειδητοποιούν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση του προφορικού.
Οι δραστηριότητες που υλοποιούμε είναι οι παρακάτω:

1. Διαβάζουμε στα παιδιά ένα άρθρο το οποίο αναφέρεται στον πληθυσμό των πιγκουίνων και στη ζωή τους. Μπορούμε να βρούμε τέτοιου είδους άρθρα σε εφημερίδες, περιοδικά ή στο διαδίκτυο.
Στη συνέχεια διαβάζουμε το βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη-Γεωργιάδου, "Ένας πιγκουίνος όχι και τόσο τέλειος". Ζητάμε από τα παιδιά να κάνουν μία σύγκριση μεταξύ των δύο κειμένων. Σε ποιους απευθύνεται το κάθε κείμενο και γιατί. Τα παιδιά κάνουν υποθέσεις για το περιεχόμενο του κάθε κειμένου πριν από την ανάγνωσή του.

2. Δημιουργούμε πίνακα αναφοράς με τα ζώα που ζουν στους πάγους.

3. Βρίσκουμε λέξεις που λήγουν σε -δα έχοντας σαν αρχική την πολική αρκούδα και με αυτές συνθέτουμε ένα ποίημα με ομοιοκαταληξία.

4.Γράφουμε το παραπάνω ποίημα στον υπολογιστή με τη βοήθεια των πινάκων αναφοράς που έχουμε μέσα στην τάξη.

5.Παίζουμε ένα παιχνίδι αντιστοιχίας, όπου έχοντας 2 κύβους, τον έναν με εικόνες και τον άλλον με τις αντίστοιχες λέξεις, τα παιδιά προσπαθούν να βρουν σε ποια εικόνα ταιριάζει η κάθε λέξη.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας